16 listopada w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, podpisano umowę, która dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej pod rozbudowę drogi wojewódzkiej 727 na terenie gminy Szydłowiec.

Dokumenty podpisali: marszałek Rafał Rajkowski burmistrz Szydłowca Artur Ludew, starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Anita Gołosz.

Na tę inwestycję władze województwa przeznaczą kwotę 900 000 zł.

W imieniu MZDW umowę z wykonawcą firmą NORSPROJEKT Sp. z o.o. podpisał dyrektor Grzegorz Obłękowski.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy 2,3-kilometrowego odcinka drogi od km 45+217 do km 47+500. Prace obejmą budowę lub przebudowę: jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, jezdni dodatkowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, miejsc do kontroli pojazdów, a także systemu odwodnienia na odcinku od Ronda Solidarności do nowo wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej 727 na terenie Gminy Chlewiska.

Na opracowanie dokumentacji wykonawca, firma NORSPROJEKT Sp. z o. o. będzie miała 24 miesiące.

Info. i foto. Urząd miejski w Szydłowcu