Tag: Starostwo Powiatowe

Awans zawodowy nauczycieli szkół specjalnych CKZiU w Szydłowcu

Awans zawodowy nauczycieli szkół specjalnych CKZiU w Szydłowcu

Edukacja, Powiat
0
719
W ostatnich dniach sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, nauczyciele szkół specjalnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu złożyli ślubowanie: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, d ...
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Chlewiska

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Chlewiska

Powiat
0
447
Na terenie gminy Chlewiska, w części obejmującej obręby: Nadolna, Skłoby, Stefanków i Wola Zagrodnia prowadzona jest przez Starostę Szydłowieckiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków, która ma na celu uzupełnienie istniejącej bazy zgodnie ze stanem faktycznym.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 727 coraz bliżej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 727 coraz bliżej

Powiat
0
568
16 listopada w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, podpisano umowę, która dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej pod rozbudowę drogi wojewódzkiej 727 na terenie gminy Szydłowiec.
Niebawem więcej lokalnej żywności w sklepach?

Niebawem więcej lokalnej żywności w sklepach?

Powiat
0
576
28 września w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, z inicjatywy starosty Włodzimierza Górlickiego, spotkali się przedstawiciele powiatów współpracujących w ramach Ziemi Odrowążów z zarządem Klastra Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiat ...
Basen w Szydłowcu dzięki programowi „Polski Ład”?

Basen w Szydłowcu dzięki programowi „Polski Ład”?

Samorząd
0
1430
26 lipca Powiat Szydłowiecki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o łącznej wartości 48 500 000 złotych. Pierwszy wniosek dotyczy budowy pływalni w Szydłowcu. To jedna z kluczow ...
Konferencja dla sołtysów

Konferencja dla sołtysów

Samorząd - ogolne
0
1025
Po raz kolejny na zaproszenie Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego sołtysi z terenu powiatu szydłowieckiego przybyli na konferencję 20 marca br., które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Tym razem tematem wiodącym konferencji był problem wyp ...