Na 12 188 pożarów traw i nieużytków w województwie mazowieckim, w naszym powiecie strażacy wyjeżdżali do ok. 700 tego typu zdarzeń. Ilość pożarów na dobę wahała się między 15 a 40. „Pieniądze puszczamy z dymem przy okazji niszcząc rośliny, zabijając zwierzęta”. Nie sposób było pominąć tragiczne w skutkach zdarzenie, w którym zginął 25letni ratownik „..nie ma wartości większej niż życie ludzkie”. Komendant Banaszak zachęcał też sołtysów do włączenia się w program „Stop! Nie wypalaj traw!”

Na spotkaniu były również poruszane kwestie dotyczące inwestycji pogarszających stan środowiska, o których mówił Jan Figarski, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. O Najważniejszych aspektach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu opowiadała Maria Michalska, Dyrektor PCPR. Sołtysi zapoznali się z tematem wydawania decyzji o warunkach zabudowy, który przybliżył Tadeusz Poziomkowski, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Tadeusz Szewczak, Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości. Z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi na drogach powiatowych zebranych zapoznał Marek Ruszczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

Sołtysi mieli też okazję zapoznać się z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu oraz kierunkami nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych w Szydłowcu: Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H.Sienkiewicza i Zespołu Szkół im.Korpusu Ochrony Pogranicza, a także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które przedstawiła Elżbieta Szymańska, Dyrektor PPP w Szydłowcu.

Spotkanie zakończyła żywa dyskusja na temat wypalania traw oraz pytania dotyczące głównie remontów i bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

foto i tekst: www.szydlowiecpowiat.pl