Spotkanie w tej sprawie odbędzie się w dniu 28.12.2015r. w szydłowieckim zamku o godzinie 17.00.

Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu planu tej ważnej dla mieszkańców Szydłowca inwestycji. Na spotkaniu będzie można zapoznać się z proponowaną koncepcją zagospodarowania terenu nad zalewem w Szydłowcu, zgłosić swoje pomysły, sugestie i propozycje.