Konkurs zrealizowany został przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu – Biuro Rady Powiatu, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną. Jury konkursowe pierwszą nagrodę przyznało Hubertowi Ogarowi za pracę pod tytułem „Monografia Koła Łowieckiego SOBÓL w Szydłowcu”. Ponadto wyróżniono Marię Piwowarczyk za pracę pod tytułem „Chór Tysiąclecia w Szydłowcu” oraz Jarosława Cendra za pracę zatytułowaną „Początki rozgrywek ligowych piątek piłkarskich w Szydłowcu – sezon 1996”.

Ponadto podczas Sesji radni wysłuchali informację o stanie ochrony środowiska na obszarze powiatu szydłowieckiego za rok 2014, którą przedstawił Ryszard Góralczyk z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Radomiu oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Szydłowiecki za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami egzaminu naturalnego, którą zaprezentowała Joanna Strzelecka Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. Radni podczas sesji przyjęli uchwały w sprawach: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec, Gminie Mirów, Gminie Jastrząb; utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach ; przyjęcia statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach ; ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu Szydłowieckiego ; ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu powiatu przyznawanych niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonym przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.

info. szydlowiecpowiat.pl

sesjapowiatlistopad15-2