Radni Miejscy

Na początek podobnie jak w poniedziałkowym artykule przyjrzyjmy się dietom radnych miejskich. Najwiecej oczywiście z racji pełnionej funkcji w 2012 roku zarobiła przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk. Ponad 19 tysięcy złotych uzbierało się w ciągu roku z diety radnej.

Ponad 16 500 tysiąca złotych zarobili wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski i Artur Łyczek. Warto zauważyć, że wiceprzewodniczący Jakubowski z racji swojego zatrudnienia w Ciepłowni Miejskiej zarobił blisko 40 tysięcy w ciągu 2012 roku. 

Reszta radnych miejskich dzięki dietom zarobiła kwoty pomiędzy 13, a 15 tysiącami złotych. 

 

Wielu radnych jest również zatrudniona w jednostkach mieskich jak również powiatowych, niektóre zarobki warto ujawnić, tym bardziej że jak wynika z maili i komentarzy mieszkańców Szydłowca chcecie się z nimi zapoznać.

 

Zatrudnieni w jednostkach podległych: starostwu i gminie

Mamy w składzie rady kilku nauczycieli zatrudnionych w szkołach należących do struktur powiatu i gminy i tak: Paweł Bloch jako nauczyciel w ZSO im. Henryka Sienkiewicza zarobił blisko 60 tysięcy złotych, Krzysztof Gula jako nauczyciel w ZSO im. KOP zarobił ponad 57 tysięcy, Marek Artur Koniarczyk jako nauczyciel w PG nr 2 im. Mikołaja Kopernika zarobił ponad 54 tysiące złotych. Warto zauważyć, że wszyscy panowie to nauczyciele wychowania fizycznego. 

Oprócz przewodniczącego Jakubowskiego w Ciepłowni Miejskiej zatrudniony jest również radny Jan Depo, który z racji zatrudnienia zarobił w 2012 roku ponad 67 tysięcy złotych.

Natomiast radny Marek Plewa jest prezesem Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i dzięki swojej posadzie zarobił blisko 60 tysięcy złotych.

Mamy również kilku radnych miejskich zatrudnionych w …Starostwie Powiatowym. O radnej Dorocie Jakubczyk pisaliśmy w poniedziałek, która z racji posady skarbnika powiatu zarobiła w 2012 roku ponad 138 tysięcy złotych. Oprócz pani skarbnik w Starostwie pracują jeszcze radni: Tadeusz Poziomkowski i Wojciech Winiarski. Dochód pierwszego (dzięki zatrudnieniu jako naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury) to blisko 70 tysięcy złotych, radny Winiarski jako inspektor w Starostwie zarobił ponad 41 tysięcy złotych.

 

Jak widać wielu radnych miejskich, podobnie jak i powiatowych jest zatrudniona w jednostkach państwowych czy samorządowych za całkiem niezłe pieniądze. Mimo wszystko jak pewnie się domyślacie najlepsze pieniądze zarabiają Ci, którzy są na tych najwyższych stanowiskach.

 

Burmistrz i …

I tak oto z oświadczenia majątkowego burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego dowiadujemy się, że z racji sprawowanej funkcji zarobił on w 2012 roku ponad 161 tysięcy złotych.

Z pewnością zastanawiacie się, kto w Gminie jest tuż za burmistrzem… może niektówych to zdziwi, ale tą osobą jest prezes Ciepłowni Miejskiej Bogdan Szabiński, który w 2012 roku uzyskał dochód ponad 145 tysięcy złotych. 

Następi to wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski z dochodem ponad 125 tysięcy złotych i prezes Wodociągów i Kanalizacji Bogdan Grzmil z dochodem ponad 118 tysięcy. 

Jak wynika z oświadczeń majątkowych nikt więcej nie zarobił w 2012 roku ponad 100 tysięcy złotych, najbliżej była Iwona Czarnota skarbnik gminy, której dochód blisko 99, 500 tysiąca złotych.

 

Dyrektorzy

Blisko 73,500 tysiąca złotych zarobiła w poprzednim roku Małgorzata Bernatek dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu „Zamek”. Inni dyrektorzy jednostek podległych UM mogą pochwalić się dochodami: blisko 85 tysięcy złotych Krystyna Adamczyk – Zespół Edukacji i Finansów Oświaty, blisko 83 tysiące złotych Józef Czerwiak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ponad 92 tysiące złotych Krystyna Hanc – PG nr.2 im. Mikołaja Kopernika, blisko 77 tysięcy złotych Renata Kowalik – PS nr 1 im. Tęczowego Misia, blisko 79 tysięcy Jolanta Kozłowska – PSP w Sadku, ponad 63 tysiące Małgorzata Jakubowska  – PSP w Wysokiej, blisko 56 tysięcy złotych Anna Łękawska – ZS w Majdowie, ponad 66 tysięcy złotych Ewa Walczak – Zespół Edukacji i Finansów Oświaty, blisko 71 tysięcy Teresa Malmon – PS nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, blisko 90 tysięcy Ewa Świercz – ZS im. Jana Pawła II, 73 500 złotych Małgorzata Świercz – PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego, ponad 71 tysięcy zarobił natomiast Tadeusz Świercz – Samorządowy Zakład Usług Komunalnych.

 

Emeryci, sekretarz, naczelnicy i … średnia wieku

Pan dyrektor Tadeusz Świercz to również jeden z kilku emerytów na wysokich stanowiskach w Gminie. Emerytami są również: Anna Łękawska, Bolesław Boruszewski oraz Krystyna Adamczyk. Czy według Was ktoś kto jest już na emeryturze powinien blokować miejsce komuś młodszemu? Jesteśmy ciekawi Waszych opinii. 

Będący już na emeryturze Bolesław Boruszewski Główny specjalista ds. organizacyjno – prawnych i nadzoru zatrudniony jest jedynie na 1/2 etatu, co jednak dało mu dochód roczny ponad … 45 tysięcy złotych.

Zdecydowanie mniej od sekretarza powiatu zarabia sekretarz gminy. Dorota Kubiś sprawująca to stanowisko w mieście zarobiła ponad 74 tysiące złotych w 2012 roku. 

Niezłe sumy uzbierały się również w poprzednim roku naczelnikom Urzędu Miejskiego: Urszula Grzmil naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji zarobiła blisko 73 500 tysiąca złotych, naczelnik Barbara Majewska zakończyła 2012 rok z dochodem na poziomie 85 tysięcy złotych, Kazimierz Piotrowski – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zarobił również ponad 85 tysięcy, niespełna 70 tysięcy zarobiła natomiast Magdalena Szymczyk – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 

 

Podobnie jak radnych powiatowych tak samo pod „kreskę wiekową” wzięliśmy radnych miejskich i jak się okazało średnia wieku w radzie miasta to 50,5. Jest to o 1.5 roku niższa średnia niż w radzie powiatu. Średnią zaniża kilku młodych radnych, którzy w momencie wyborów samorządowych w 2014 roku będą mieli: 35 (W.Winiarski), 39 (P.Bloch) i 42 (M.Koniarczyk). 

 

To co Wam przedstawiliśmy to same fakty dostępne opinii publicznej. Na zakończenie chcąc być sprawiedliwym zadajemy te same pytania, które padły już w poniedziałkowym tekście. 

Czy myślicie, że w powiecie o tak tragicznym wskaźniku bezrobocia, w powiecie z którego ogromna ilość ludzi wyjeżdża na zawsze, moralnym jest zarabiać taką kasę? Co sądzą Ci, którzy muszą przeżyć cały miesiąc za kilkaset złotych?

Z drugiej jednak strony, przecież każdy z nas może startować i starać się o pozycję radnego, każdy z nas może się kształcić i ubiegać się o stanowisko w urzędzie… ale chyba nie ma, aż tylu stanowisk do obsadzenia.

Co jednak uważacie na temat wysokości zarobków? Czy według Was powinny być niższe, czy może jednak nasi urzędnicy i samorządowcy zarabiają tyle na ile zasługują ? A co sądzicie o tym, że powinna nadejść wymiana pokoleniowa ?

Informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń majątkowych opublikowanych TUTAJ