W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Marek Michalak spotkał się z pracownikami oraz rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Wizycie towarzyszyła dyskusja na temat podnoszenia jakości pracy na rzecz dzieci i młodzieży oraz stworzenia systemu wielopoziomowego wsparcia rodziny.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu pytali Rzecznika m.in. o przeciwdziałanie przemocy wobec najmłodszych, kary za maltretowanie dzieci, system adopcyjny, zasady funkcjonowania rodzin zastępczych i sposoby rozwiązywania problemów dzieci.

Mali wychowankowie szydłowieckiego Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przygotowali występ artystyczny, opowiadali o prawach dziecka i ulubionych zajęciach przedszkolnych.

info i foto: www.szydlowiecpowiat.pl