Do zadań, które opiekun będzie wykonywał nieodpłatnie, należy czuwanie nad właściwym utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, w szczególności pomników, cmentarzy i mogił wojennych, współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości patriotycznych i upamiętnianiu miejsc, wydarzeń i postaci związanych z historią miasta i regionu.

Społeczny opiekun miejsc pamięci narodowej będzie współpracował z organizacjami kombatanckimi i pozarządowymi oraz instytucjami w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej oraz organizacji uroczystości patriotycznych.

zdjęcie: szydlowiecpowiat.pl

info: szydlowiec.pl