Kierując się zasadami dialogu społecznego i będąc sprzymierzeńcem wszelkich inicjatyw obywatelskich, a przede wszystkim, mając głębokie przekonanieo ogromnym potencjale społecznym – stosownym zarządzeniem, wprowadziłem w Gminie Szydłowiec Budżet Obywatelski na rok 2016. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziecie Państwo mieli możliwość projektowania lokalnych wydatków i realnego wpływu na zakres przedsięwzięć realizowanych z budżetu naszej gminy.

400 000 złotych to środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2016, poprawiających infrastrukturę techniczną Gminy Szydłowiec. Dołożę wszelkich starań, aby ta kwota w latach kolejnych sukcesywnie wzrastała.

Szanowni Mieszkańcy, po raz pierwszy w historii Szydłowca, skorzystamy z tego, moim zdaniem świetnego narzędzia partycypacyjnego.

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego i zgłaszania swoich projektów.

Z wyrazami szacunku Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

Budżet obywatelski Gminy Szydłowiec – jak partycypować?

I etap: składanie przez mieszkańców formularzy z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego od 1 lipca do 31 lipca (formularz zgłaszania projektów) wraz z listą poparcia wniosku przez grupę 30 mieszkańców (lista poparcia wniosku)

II etap: weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym od 1 do 15 sierpnia przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego powołany przez Burmistrza Szydłowca odrębnym zarządzeniem i opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania

III etap: głosowanie mieszkańców nad zakwalifikowanymi zadaniami w terminie od 19 sierpnia do 10 września, (karta do głosowania) do dnia 18 września – ogłoszenie wyników głosowania.

Szczegółowe informacje (regulamin, wzory dokumentów) dostępne na stronie budzetobywatelski.szydlowiec.pl 

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Sekretarzem Gminy Dorotą Kubiś, tel. 48 617-86-33