W spotkaniu uczestniczyło 8 spośród 9 członków nowego składu rady. W posiedzeniu wziął również udział burmistrz Szydłowca Artur Ludew, który do czasu dokonania wyboru władz Gminnej Rady Sportu przewodniczył posiedzeniu, a także przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk i sekretarz gminy Dorota Kubiś.

Na podstawie regulaminu rady przeprowadzono wybór jej władz. Na przewodniczącego rady został wybrany Andrzej Garlej, reprezentujący szydłowiecki UKS „Rekord”, zastępcą przewodniczącego został Dariusz Urbaniak z Klubu Sportowego Kick-Boxingu „VIKTORIA” a sekretarzem rady – Marek Zdziech – kierownik Wydziału Sportu i Turystyki SCKiS – Zamek w Szydłowcu.

Andrzej Garlej będzie także reprezentował Gminną Radę Sportu w Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień.

Członków Gminnej Rady Sportu powołuje burmistrz Szydłowca spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje działające na polu kultury fizycznej i sportu, instytucji, a także zakładów i przedsiębiorstw wspierających rozwój sportu. Pozostali członkowie Gminnej Rady Sportu to Wojciech Dobrzański, reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate Kyokushin, Zenon Jasik z MKS Szydłowianka, Bożena Jasińska, reprezentująca szydłowiecki UKS „Korona”, Edyta Jendrzejczyk ze Stowarzyszenia Sportowego Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu, Grzegorz Nowak z Rodzinnej Akademii Sportu i Piotr Pazera reprezentujący Stowarzyszenie Klub Biegacza „Endorfina”

info: szydlowiec.pl