28 września w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, z inicjatywy starosty Włodzimierza Górlickiego, spotkali się przedstawiciele powiatów współpracujących w ramach Ziemi Odrowążów z zarządem Klastra Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz przedstawicielem fundacji „Rolnik Handluje”.

Starostę Włodzimierza Górlickiego w roli gospodarza wspierał przewodniczący Rady Powiatu Roman Woźniak. Na spotkaniu obecni byli także włodarze gmin powiatu szydłowieckiego.

Tematem omawianym podczas spotkania był nowy projekt wdrożeniowy dystrybucji i przetwórstwa żywności przygotowany przez Klaster Przemysłowy COP we współpracy z fundacją „Rolnik Handluje” i lokalnymi samorządami.

Prezes Klastra Przemysłowego COP Jacek Kopyra przedstawił podstawowe założenia pomysłu. Polega on na stymulacji rozwoju małych i średnich producentów rolnych, skróceniu łańcucha dystrybucji i dostarczeniu do konsumentów produktów lokalnych, ekologicznych i przede wszystkim świeżych.

Przedstawiciel Fundacji „Rolnik Handluje” Rafał Foryś opowiadał o problemach współczesnych społeczeństw i chorobach cywilizacyjnych związanych ze spożywaniem produktów wytwarzanych przy nadmiernym wykorzystaniu środków chemicznej ochrony roślin, konserwantów oraz żywności głęboko przetworzonej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że sukces programu zależy w dużej mierze od dobrej współpracy z lokalnymi samorządami.

Zastępca prezesa Klastra Przemysłowego COP , mówiąc o tym pomyśle odwoła się do przykładów z przeszłości, pragmatyzmu wielkopolskich rolników i osiągnięć myśli technicznej 20-lecia międzywojennego.

info: Powiat Konecki

Podobne spotkania mają się odbyć w innych powiatach współpracujących w ramach Ziemi Odrowążów.