26 lipca Powiat Szydłowiecki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o łącznej wartości 48 500 000 złotych.

Pierwszy wniosek dotyczy budowy pływalni w Szydłowcu. To jedna z kluczowych inwestycji oczekujących na finansowe wsparcie, która ma na celu poprawę aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Planowana inwestycja obejmie budowę kompleksowej infrastruktury sportowej, składającej się z basenu sportowego i rekreacyjnego wraz z zapleczem towarzyszącym.

Drugi z wniosków obejmuje rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 na potrzeby świadczenia ogólnych usług publicznych, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trzeci, związany jest z termomodernizacją budynku sali widowiskowej przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu wraz z instalacją systemu odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z zasadami naboru do programu Polski Ład, jednostka samorządu terytorialnego może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie według wytycznych:

jeden wniosek bez limitu wartości inwestycji,
drugi wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 30 mln zł,
trzeci wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 5 mln zł.

Przewidywana wartość trzech zadeklarowanych przez Powiat Szydłowiecki inwestycji do Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 48 500 000 złotych.

info: Powiat Szydłowiecki