W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu zamontowane zostały „różowe skrzyneczki”.

Akcja „różowych skrzyneczek” ma na celu zwiększyć dostępność darmowych artykułów higienicznych pierwszej potrzeby.

Skrzyneczki będzie można spotkać w damskich toaletach w budynkach PSP nr 1. W budynku na ulicy Wschodniej w toalecie na parterze, a na ulicy Folwarcznej w toalecie na II piętrze. Zakup skrzyneczek został sfinansowany ze środków Rady Rodziców.

„Jedynka” jest pierwszą placówką w powiecie szydłowieckim na mapie „różowych skrzyneczek”. Szkoła zachęca do przyłączenia się inne instytucje publiczne, a my ten apel popieramy. Mapa „różowych skrzyneczek” TUTAJ