1 września Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza rozpoczął nowy rok szkolny 2021/2022. Ta placówka jedyna szkoła w powiecie szydłowieckim wprowadzi absolwentów szkół podstawowych do wszystkich trzech typów szkół ponadpodstawowych.

W II Liceum Ogólnokształcącym uczniowie będą rozwijać swoje powołanie w klasach mundurowych – ogólnopolicyjnej i w klasie ochrony granicy państwowej. Wkrótce wznowione zostaną obozy szkoleniowe w Ośrodkach Straży Granicznej oraz górskie obozy kondycyjne.

W Technikum uczniowie pogłębią swoje pasje w dziedzinie gastronomii i informatyki w nowych pracowniach specjalistycznych – pracowni żywienia i nowych salach komputerowych. Uczniowie klas technikum będą brali udział w kolejnym etapie dodatkowych praktyk zawodowych w Portugalii oraz w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Zawodowe Mazowsze”.

Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia przyjęła w swoje szeregi kandydatów na elektromechaników i mechaników pojazdów samochodowych, fryzjerów, technologów robót wykończeniowych, stolarzy, kucharzy, piekarzy i cukierników. Oni również skorzystają z projektowych szkoleń i praktyk, jak też z zajęć rozwijających sprawność fizyczną – aerobiku i samoobrony.

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza to szkoła przyjazna i otwarta na inicjatywy uczniów. Tutaj uczniowie nie tylko uczą się stosować wiedzę teoretyczną w praktyce, ale także rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i przede wszystkim dodatkowe uprawnienia zawodowe poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. Oprócz nauki nasi uczniowie uczestniczą w uroczystościach szkolnych, spotkaniach z ciekawymi osobami, prężnie działają w Samorządzie Uczniowskim oraz wolontariacie. To tylko niewielki fragment naszej działalności.

Jesteśmy szkołą z tradycjami, która wykształciła wspaniałych absolwentów. Cieszymy się z ich sukcesów i z radością witamy tych, którzy chcą inwestować w swoją przyszłość zawodową i marzą, by nauka w szkole była przygodą w poznawaniu i rozwijaniu samego siebie. – mówi dytektor szkoły Maria Michajłow

info: Powiat Szydłowiecki

SONY DSC