Dziś w całej Polsce rozpoczął się „Strajk nauczycieli”. W tysiącach szkół w całym kraju nie odbywają się dziś zajęcia. Środowiska nauczycielskie nie doszły do porozumienia z rządem i rozpoczęły strajk w oświacie.

Strajk nie ominął również szydłowieckich placówek edukacyjnych. Z tego co udało nam się ustalić i co wynika z interaktywnej „mapy strajku” oficjalnie w strajku biorą udział: Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku, Przedszkole Samorządowe im. Tęczowego Misia w Szydłowcu, Przedszkole Samorządowe im. Małych Odkrywców w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej.

Strajkują wszystkie placówki z terenu gminy Szydłowiec. W PSP im. Jana III Sobieskiego pomimo strajku lekcje odbywają się w miarę normalnie, o czym na facebooku strony poinformowała dyrektor placówki Danuta Gnat. W szkole strajkuje niemal połowa nauczycieli, a w szkole na lekcjach pojawiło się niespełna 300 uczniów na 800.

W PSP im. Jana Pawła II strajkuje niemal 100% nauczycieli. W szkole pojawiło się dziś jedenastu uczniów, którym zapewniono opiekę na czas zajęć.

Z tego co udało nam się ustalić w obu placówkach kształcenia podstawowego, nie ma zagrożenia dla zbliżających się w tym tygodniu egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty. Egzaminy powinny przebiegać prawidłowo.

W Zespole Szkół im. KOP podobnie jak w szkole im. Jana Pawła II do strajku przystąpiło niemal 100% nauczycieli. W Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza strajk rozpocznie się w środę, o czym dziś na facebooku szkoły poinformował dyrektor Karol Kopycki.

Nie strajkują placówki edukacyjne w gminach: Mirów i Chlewiska. Do akcji protestacyjnej przystąpiły za to placówki w gminach: Orońsko (PSP w Ciepłej, SP w Wałsnowie, SP w Orońsku i SP w Guzowie) oraz Jastrząb (PSP w Jastrzębiu i PSP w Gąsawach Rządowych)

W strajkujących szydłowieckich przedszkolach dzieci również mają zapewnioną opiekę.