Dalej czytamy: 

„Statut nowo utworzonej jednostki reguluje szczegółowe cele i zadania oraz sposób ich realizacji. Zawiera również zapisy dotyczące warunków przyjmowania dzieci do żłobka. Statut Żłobka Miejskiego oraz karta zgłoszenia dziecka do placówki dostępna jest w Kancelarii Urzędu Miejskiego – Rynek Wielki 1 oraz poniżej w załączniku. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do żłobka powinni złożyć komplet dokumentów w Zespole Edukacji i Finansów Oświaty – ul Staszica 3a.”

Statut, kartę zgłoszenia i kryteria można pobrać na stronie UM.

Dziś poznaliśmy również nazwisko dyrektora Żłobka Miejskiego. Wokół tego nazwiska powstało w ostatnich dniach wiele legend. 

Brurmistrz Szydłowca Artur Ludew w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska dyrektora Żłobka Miejskiego w Szydłowcu wybrał Panią Magdalenę Nowacką. 

W uzasadnieniu wyboru czytamy:

O wyborze kandydatki zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące właściwe wykonywanie zadań na stanowisku Dyrektora Żłobka Miejskiego w Szydłowcu. Uznano, że osobą spełniającą wszystkie warunki konieczne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz dysponującą kwalifikacjami i wiedzą merytoryczną jest Pani Magdalena Nowacka.

Więcej zdjęć aktualnego wyglądu Żłobka znajdziecie na facebooku UM