Przyciągali chętnych do nabycia towarów na jarmarki, mieli też możliwość wysyłać swoje produkty do innych miast. Innym aspektem istnienia rzemiosła była organizacja cechów, które kontrolowały pracę fachowców, wspierały w potrzebie ich lub ich rodziny oraz brały udział w życiu religijnym miasta.

Prelekcji wygłaszanej przez Panią Monikę Sadurę kierownik działu Zbiorów Historycznych i Sztuki Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych towarzyszyły slajdy prezentujące między innymi eksponaty ze zbiorów Muzeum: pergaminowe dokumenty z potwierdzeniem przywilejów nadanych cechom , dawne księgi i pieczęcie cechowe.

Z zainteresowaniem oglądano również miniatury przedstawiające dawnych rzemieślników przy pracy. Słuchacze podczas wymiany uwag po prelekcji wyrażali żal, że większość zawodów rzemieślniczych należy już do wymarłych. Wspominano między innymi dawną kuźnię szydłowiecką, okolicznych rymarzy i kotlarzy.