Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie, polepszenie jakości życia seniorów, poprawa infrastruktury sportowej, zakup środków ochrony osobistej dla jednostek OSP– m.in. te działania otrzymały wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.

Mazowsze dla seniorów
Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza, w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł otrzymała gmina Szydłowiec na realizację projektu pt. Polepszenie jakości życia seniorów w Gminie Szydłowiec poprzez zakup wyposażenia.

Mazowsze dla sołectw
Mazowsze dla sołectw to program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W gminie Szydłowiec dofinansowane zostały następujące zadania:
• budowa altany wiejskiej w miejscowości Łazy – 10 tys. zł;
• zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jankowicach – 5 tys. zł;
• modernizacja placu zabaw w miejscowości Wysoka – 10 tys. zł.

Mazowsze dla działkowców
„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. 2,5 tys. zł umożliwi wymianę ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 na terenie ROD „Szydłowiec – IV etap.

Mazowsze dla sportu
„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. W gminie Szydłowiec dofinansowane zostało zadanie: poprawa infrastruktury sportowej poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Wschód w Szydłowcu – 280 tys. zł;

Mazowsze dla dróg
Władze Mazowsza postanowiły także przyznać dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg. Kwota 184 tys. zł trafiła do Gminy Szydłowiec na przebudowę drogi w miejscowości Zastronie.

Mazowsze dla straży pożarnych
W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd woj. mazowieckiego dofinansowuje specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej strażakom. Wśród beneficjentów znalazło się pięć ochotniczych straży pożarnych z gminy Szydłowiec: OSP Majdów (6,1 tys. zł), OSP Wola Korzeniowa (3,4 tys. zł), OSP Szydłowiec (3,4 tys. zł), OSP Jankowice (3,4 tys. zł), OSP Wysoka (3,4 tys. zł).

Mazowsze dla zabytków
W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Dofinansowane zostały również prace zabezpieczające i profilaktyczne przy poliptyku z kościoła pw. św. Zygmunta w Szydłowcu – 80tys. zł.

Info i foto. Urząd Miejski w Szydłowcu