Pierwsza sesja Rady Miejskiej po wyborach samorządowych odbyła się w poniedziałek 19 listopada w sali szydłowieckiego zamku.

Obrady rozpoczęła radna Jadwiga Kopycka, najstarsza radna spośród wszystkich rajców. Radni złożyli ślubowanie, odśpiewano Hymn Polski. Ślubowanie złożył również burmistrz Szydłowca Artur Ludew, który 21 października wybory w Szydłowcu wygrał w pierwszej turze:

Następnym punktem pierwszej sesji był wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszono tylko jednego kandydata, dotychczasowego przewodniczącego Marka Artura Koniarczyka. 11 radnych zagłosowało za tą kandydaturą, trzech było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Jego zastępcami wybrani zostali: Dorota Jakubczyk i Marek Plewa.

Podczas sesji wybrani zostali również członkowie komisji stałych.

Komisja Rewizyjna: Adam Pietras – przewodniczący, Wioleta Turek, Marek Cegliński, Paweł Surdy, Maciej Kapturski, Arkadiusz Sokołowski, Jadwiga Kopycka.

Komisja Budżetu: Anna Majstrak – przewodnicząca, Arkadiusz Sokołowski, Marek Artur Koniarczyk, Dorota Jakubczyk, Grażyna Rycerska, Wioleta Turek, Paweł Surdy, Paweł Bloch.

Komisja Infrastruktury: Arkadiusz Sokołowski – przewodniczący, Marek Plewa, Dorota Jakubczyk, Marek Artur Koniarczyk, Grażyna Rycerska, Marek Cegliński, Piotr Sadza, Maciej Kapturski.

Komisja Edukacji: Jadwiga Kopycka – przewodnicząca, Anna Majstrak, Grażyna Rycerska, Paweł Bloch, Marek Plewa, Adam Pietras, Leszek Jakubowski, Piotr Sadza.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Piotr Sadza – przewodniczący, Jadwiga Kopycka, Anna Majstrak, Wioleta Turek, Adam Pietras, Leszek Jakubowski.

Po zakończeniu sesji Rady Miejskiej o krótki komentarz poprosiliśmy przewodniczącego Marka Artura Koniarczyka:

Poniżej zapis video całości sesji Rady Miejskiej: