29 listopada w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu odbyła się uroczystość Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Ślubowanie klas pierwszych to nie tylko formalność, to przede wszystkim symboliczny gest, który stanowi wprowadzenie najmłodszych uczniów w szkolną społeczność. Zawarte obietnice i zobowiązania są jak fundamenty, na których będą się opierać ich kolejne lata nauki.

W tym dniu uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją i zaproszonymi gośćmi zebrali się w sali widowiskowej szkoły, by uczcić tę doniosłą chwilę. Na twarzach pierwszoklasistów błyszczały oczy pełne ciekawości i niepokoju, a jednocześnie pełne gotowości do odkrywania tajemnic wiedzy.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektor szkoły Marty Bińkowskiej, która zwróciła uwagę na wagę pierwszych kroków w edukacji i znaczenia ślubowania. Podkreśliła, jak ważne jest tworzenie atmosfery współpracy, zrozumienia i szacunku, które będą towarzyszyć uczniom przez całą szkolną drogę. Pani Dorota Jakubczyk – Skarbnik Powiatu życzyła uczniom wielu sukcesów, odwagi w podejmowaniu decyzji oraz radości ze zdobywania wiedzy. Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Magdalena Głogowska, która przekazała uczniom słowa otuchy i życzyła powodzenia zapewniając, że zawsze mogą liczyć na starszych kolegów. Podkreśliła, że należy mieć marzenia i je realizować.

Następnie przyszedł czas na uroczyste ślubowanie. Uczniowie powtarzali słowa zobowiązania do nauki, szacunku do nauczycieli i kolegów, a także uczciwego i sumiennego wykonywania swoich obowiązków. Ich głosy wypełniły salę i wzbudziły wzruszenie wśród zgromadzonych. Po oficjalnej części, rozpoczął się program artystyczny przygotowany specjalnie na tę uroczystość przez uczniów starszych klas. Na koniec, na ślubujących czekała słodka niespodzianka – tort ufundowany przez Radę Rodziców.

W tym dniu zaszczycili szkołę swoją obecnością: Aneta Furmańska Zastępca Burmistrza Szydłowca, Dorota Jakubczyk Skarbnik Powiatu, ksiądz kanonik Marek Kucharski Proboszcz Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, w imieniu gen. bryg. SG Roberta Bagana Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie kpt. SG Dorota Białoń, por. SG Radosław Kwiatek Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Radomiu, st. bryg. Paweł Sokół Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, mł. insp. Marek Filipiak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu, mjr Piotr Barański funkcjonariusz Komendy Głównej Straży Granicznej, st. chor. sztab. Dariusz Borkowski z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, asp. sztab. Tomasz Salczyński Asystent Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP Szydłowiec, Dorota Nowak Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, Katarzyna Dujka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu, Sławomir Drabik Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu powiatu szydłowieckiego, których absolwenci przystępowali do ślubowania: Marta Owczarek, Ewelina Wiśniewska-Kurek, Marzena Sadza, Halina Winiarska, Katarzyna Mazur, w imieniu Wioletty Hylickiej – Ewa Chowańska, Anna Kowalik, Magdalena Bednarczyk, Krzysztof Ubysz, Arkadiusz Bogucki, Jan Ulewiński.

Info: ZS im. KOP w Szydłowcu