W dniach 5-8 marca, na zaproszenie Pani Anny Zawadzkiej, w PSPnr1 gościł „Profesor Pytalski”, czyli pan Piotr Sołkiewicz, który poprowadził dla wszystkich uczniów warsztaty z serii „Fizyka dla smyka”. Tegoroczne spotkanie poświęcone było akustyce.

Młodzież dowiedziała się jak powstaje dźwięk, jakie są jego źródła, jak rozchodzi się w powietrzu i w wodzie i czym różnią się od siebie dźwięki. Temat wzbudził ogromne zainteresowanie wśród dzieci. Część uczniów uczestniczyło w doświadczeniach, a inni byli niepocieszeni, że nie mieli możliwości asystowania Profesorowi. Ci, którym to się udało, dokonali pomiaru natężenia dźwięku za pomocą sonometru, porównali szybkość rozchodzenia się tonów w ośrodkach o różnej gęstości i obliczyli, jak daleko uderzył piorun podczas burzy na podstawie obserwacji błyskawicy i  czasu, po którym usłyszeli grzmot. Ćwiczenia dotyczyły również zjawiska hałasu. Dzieci zrozumiały, że słuchanie zbyt głośnych dźwięków może spowodować uszkodzenie, a nawet utratę słuchu.

Spotkanie z Panem Sołkiewiczem za każdym razem jest dla całej społeczności uczniowskiej niezwykle interesujące, ekscytujące i pouczające. Pan Piotr posiada niezwykły dar nawiązywania przyjaznych relacji z dziećmi, potrafi je zainteresować, skupić ich uwagę i wciągnąć do nauki – zabawy. Z niecierpliwością czekamy  na kolejne spotkanie.

info: PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego