W środę 28 listopada odbyła się dopiero druga sesja Rady Miejskiej trwającej obecnie kadencji, a już zrobiło się gorąco, pojawiły się nieporozumienia, a radni musieli podjąć decyzję, która nie mogła być przez mieszkańców skomentowana inaczej jak krytycznie.

Chodzi o wprowadzenie podwyżki cen za odbiór odpadów komunalnych. Za odbiór odpadów selekcjonowanych zapłacimy nie 6 złotych jak dotychczas, tylko 10 złotych. Natomiast za odpady nieselekcjonowane opłaty wzrosną o 100% z 10 złotych na 20 złotych.

Wszyscy radni, którzy zdecydowali się na wypowiedź podczas obrad uważali, że są przeciwni tak dużym podwyżkom, ale niestety muszą tę uchwałę podjąć. Jednym z głównych tłumaczeń było to, że podwyżki dotknęły całą Polskę, a w Szydłowcu do przetargu przystąpiła tylko jedna firma. Rada musiała podjąć tę uchwałę, aby nie narażać Gminy na brak odbioru śmieci. Czy faktycznie nie było innego wyjścia nie wiemy? Prawda jest jednak taka, że podwyżki nas nie ominęły, a z tego co się słyszy za rok szykują się kolejne. Radni i urzędnicy z własnej czy nie winy, muszą zmierzyć się teraz z falą krytyki od mieszkańców.

Temat cen za odbiór odpadów komunalnych rozpoczął się od przedstawienia projektu uchwały przez Janusza Pytlaka kierownika Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska. Poniżej moment odczytania projektu:

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zabranie głosu przedstawiciela spółki Radkom, która będzie odbierała odpady z terenu Gminy Szydłowiec. W imieniu spółki przed zebranymi na sesji wystąpił prezes zarządu Waldemar Kordziński, który szczegółowo wyjaśnił problem z jakim muszą zmierzyć się mieszkańcy Szydłowca i to dlaczego tak drastycznie wzrosną ceny:

Dziwnym byłoby, aby przy takim temacie nie rozgorzała dyskusja wśród szydłowieckich radnych. Dyskusję rozpoczęła radna Grażyna Rycerska, która nie zgadzała się na zmiany, krytykując rządzących obecnie Gminą, że Ci „przespali” poprzednie lata. Ripostował jej burmistrz Artur Ludew, który również szczegółowo starał się wyjaśnić całą sytuację. Głos zabierali również m.in radni Marek Plewa, Dorota Jakubczyk, Marek Koniarczyk, Adam Pietras, Paweł Bloch czy Arkadiusz Sokołowski. Fragment całej dyskusji dostępny poniżej:

Moment głosowania poprzedził wniosek z komisji budżetu o zmniejszenie kwot (bo docelowo miały być one wyższe). Za przyjęciem wniosku zagłosowało 11 radnych, jeden głos wstrzymujący się, trzech radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

W kwestii przyjęć kwot, które ostatecznie zostały uchwalone: 10 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, 4 było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Zapraszamy również do zapoznania się z komentarzem burmistrza Szydłowca, którego udzielił portalowi Nasz Szydłowiec tuż po sesji:

Zapis całej sesji Rady Miejskiej możecie sprawdzić TUTAJ