Celem wycieczki była realizacja zadań wynikających z treści programowych klasy III oraz promowanie zdrowego sposobu odżywania się ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność spożywania drugiego śniadania wynikających z realizacji programu „Śniadanie daje moc”, do którego przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich.

Uczniowie utwierdzili się w przekonaniu jak trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna jest praca strażaka. Mieli też okazję obejrzeć sprzęt, który jest wykorzystywany w codziennej służbie oraz główne stanowisko dowodzenia. Zgadzając się ze stwierdzeniem, iż praca ta jest bardzo ciężka uczniowie pozostawili plakat promujący zdrowy sposób odżywiania, zwracając w nim szczególną uwagę na konieczność spożywania drugiego śniadania. Zwieńczeniem wycieczki były wspólne pamiątkowe zdjęcia.

sniadaniestraz2