19 lutego w szydłowieckim zamku odbyło się posiedzenie Rady Seniorów z burmistrzem Szydłowca Arturem Ludwem, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztofem Kisielem oraz opiekunem Rady – Michałem Kwiatkiem. Spotkanie dotyczyło wprowadzenia programu „Złota Rączka dla Seniorów” – drobnych, bezpłatnych napraw dla seniorów oraz programu „Koperta Życia”.

Seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia, mieszkający samotnie lub z inną osobą, której stan zdrowia uniemożliwia wykonanie usług określonych w programie, będą mogli skorzystać z pomocy osoby wykonującej usługi naprawcze. W ramach tej akcji świadczone będą drobne, bezpłatne usługi naprawcze, niewymagające specjalistycznej wiedzy ani uprawnień, niewymagające dużych nakładów finansowych na zakup materiałów oraz takich, które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją itd. Koszt zakupu niezbędnych materiałów pokryje senior.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów planowane jest również wdrożenie pilotażowego programu „Koperta Życia”. Na czym polega? W specjalnie przygotowanych kopertach umieszczone zostaną najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontakt do najbliższych, dane osobowe, w tym nr pesel. W akcji będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Szydłowiec w wieku 60+ oraz osoby chore przewlekle, samotne i niepełnosprawne. Koperta Życia będzie składać się z plastikowej koperty, naklejki do umieszczenia w widocznym miejscu oraz karty informacyjnej. Koperta Życia powinna być przechowywana w widocznym miejscu np. w lodówce, ponieważ jest to urządzenie łatwe do zlokalizowania w każdym mieszkaniu, co umożliwi ratownikom medycznym szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Miejsce to powinno być oznakowane poprzez umieszczenie na jego drzwiach naklejki informacyjnej.

Info i foto: UM w Szydłowcu