Już po raz piąty zapraszamy mieszkańców gminy Szydłowiec do aktywnego udziału w Budżecie Obywatelskim. Rusza właśnie V edycja tego wyjątkowego narzędzia partycypacyjnego, które daje możliwość decydowania, na co zostaną wydane gminne pieniądze. Budżet obywatelski to skuteczny i bezpośredni sposób, aby mieszkańcy mieli wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej i mogli wpływać na zmiany wizerunku miasta i gminy.

Kwota środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego gminy Szydłowiec w 2020 r. wynosi 383.808 zł. Projekty można zgłaszać w terminie od 10 kwietnia do 10 maja br.

Ważne terminy:
– od 5 kwietnia 2019 r.– kampania informacyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;

– do 8 kwietnia 2019 r. – zamieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec informacji o wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, zasadach oceny zgłoszonych projektów i zasadach przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości wraz z wzorem formularza zgłoszenia projektu oraz formularza listy poparcia;

– od 10 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;

– od 13 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów;

– do 28 maja 2019 r. – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów niedopuszczonych do głosowania;

– od 29 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. – okres wnoszenia odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosownia;

– do 1 czerwca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie;

– do 7 czerwca 2019 r. – rozpatrywanie odwołań;

– do 11 czerwca 2019 r. – opublikowanie wyników rozpatrzonych odwołań;

– do 11 czerwca 2019 r.– określenie wzoru formularza karty do głosowania i zamieszczenie go na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;

– od 12 czerwca 2019 r. do 14 lipca 2019 r. – głosowanie mieszkańców;

– od 15 lipca – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu;

– do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.

Szczegółowe informacje (regulamin, wzory dokumentów) dostępne na stronie http://budzetobywatelski.szydlowiec.pl
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2020 rok.