Tworzy zadania szachowe, zawierające skomplikowane idee (tematy), niejednokrotnie też trudne do rozwiązania. Uczestniczą one w konkursach międzynarodowych na kompozycie szachowe i w zależności od uzyskanych osiągnięć uzyskuje się w tej dziedzinie kategorie szachowe i tytuły. To dziedzina sztuki szachowej. Pięknie skomponowane zadanie szachowe wzbudza zachwyt tak jak dzieło malarskie, rzeźba czy utwór muzyczny.

Marian Frąk opublikował w Polsce i za granicą około 100 kompozycji szachowych, z których niektóre uzyskały nagrody i wyróżnienia. Po małym okresie przerwy w 2013 r. powrócił do komponowania zadań szachowych. W konkursie międzynarodowym „Wola Gułowska”- 2014 r. wyróżniona została jego kompozycja z matem pomocniczym w dwóch posunięciach, gdzie zrealizował temat „absolutnego” Durbara. Natomiast ostatnio ogłoszono wyniki międzynarodowego konkursu realizowanego przez Polski Związek Szachowy, również za 2014 r. w kategoriach: dwuchodówek i samomatów. Zadanie Frąka skomponowane wspólnie ze Stevenem B.Dowd (z USA) – samomat w 6 posunięciach uzyskało bardzo wysoką – II nagrodę, a inny jego samomat – wyróżnienie. Wyróżniono też jedną z dwuchodówek naszego szachisty. Nagroda i wyróżnienia pozwoliły mu uzyskać punkty rankingowe i tym samym wypełnił normę na I kategorię w kompozycji szachowej, którą na wniosek Komisji Kompozycji przyzna mu Polski Związek Szachowy. Nie wszystkie konkursy w których uczestniczą zadania Frąka zostały rozstrzygnięte. Jeśli uda się w nich osiągnąć dalsze nagrody i wyróżnienia może on w przyszłości uzyskać tytuł kandydata na mistrza krajowego kompozycji szachowej, czy nawet tytuł samego mistrza.

Uzyskanie wspomnianej II nagrody, wspólnie z Amerykaninem, w silnej obsadzie międzynarodowej, w trudnym dziale samomatów jest dużym sukcesem szydłowieckiego szachisty i wyróżnieniem dla szydłowieckiego środowiska szachowego, które M.Frąk reaktywował w końcu 2009 roku i próbuje rozwijać. W samomatach poszedł w ślady polskiego arcymistrza Waldemara Tury z Podlasia, którego samomat uzyskał we wspomnianym konkursie I nagrodę. Z arcymistrzem Turą współpracuje na rzecz kompozycji szachowej.

Marian Frąk jest jedynym kompozytorem szachowym w naszym regionie. Jego zadania szachowe publikowało wiele fachowych pism szachowych. Można je znaleźć też na stronach internetowych Polskiego Związku Szachowego.