W piątek 27 września obchodziliśmy 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. O tej rocznicy pamiętał również Szydłowiec. 

Mieszkańcy, delegacje samorządów, uczniowie szydłowieckich szkół, złożyli kwiaty w trzech miejscach: przy pomniku w lesie Korzonku, przy pomniku w Parku Niepodległości oraz przy pomniku Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im.Henryka Sienkiewicza.

W Parku Niepodległości Jerzy Bąk z szydłowieckiego koła Armii Krajowej odczytał nazwiska wszystkich osób ziemi szydłowieckiej należących do Polskiego Państwa Podziemnego.

Poniżej zdjęcia z szydłowieckich uroczystości.