Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać informacji o kolejnych przedstawicielach rodu i ich zasługach dla Szydłowca. Duże zainteresowanie budziły prezentowane slajdy, zwłaszcza reprodukcje ilustracji z „Liber geneseos illustris Familiae Schidloviciae” – kroniki rodu, przedstawiające miniatury z wizerunkami przedstawicieli rodu, których autorstwo przypisywane jest Stanisławowi Samostrzelnikowi. Z ciekawością obejrzano także zdjęcia z kolegiaty opatowskiej – miejsca pochówku ostatniego przedstawiciela rodu, Krzysztofa Szydłowieckiego.

Prelekcja zgromadziła kilkadziesiąt osób – od uczniów miejscowych szkół do starszych mieszkańców. Podczas wymiany uwag po spotkaniu, dyskutowano o podziemiach miejscowej fary. Uczestników w szczególności interesowały legendarne przejście podziemne między zamkiem i kościołem. Pytano również o następne zaplanowane spotkania, doceniając inicjatywę upowszechniania historii miasta – zarówno tej najstarszej, jak i dziejów współczesnych.

Zapraszamy na kolejne czwartkowe spotkanie z cyklu „Okruchy historii”, poświęcone cechom rzemieślniczym w dawnym Szydłowcu, które odbędzie się 21 listopada 2013 o godz. 18-tej.

Prelekcja odbywa się przy współpracy z Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

foto i info : http://muzeuminstrumentow.pl/portal/