Trwają prace przy przebudowie pawilonu handlowego mieszczącego się na targowisku miejskim przy ul. Wschodniej. Wyremontowane i wyodrębnione pomieszczenia będą siedzibą szydłowieckiego „Klubu Seniora”.

Gmina Szydłowiec otrzymała dofinansowanie na remont i wyposażenie Klubu Seniora w ramach programu Senior+, realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Kwota dofinansowania wynosi 200 000 zł.

W budynku znajdować się będzie 8 pomieszczeń, w tym pomieszczenie ogólnodostępne, aneks kuchenny, toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, sala komputerowa oraz gabinet specjalistów. Dodatkowo swoje miejsce znajdzie biblioteczka, magazyn oraz szatnia. Zostaną zamontowane okna i podokienniki oraz instalacja fotowoltaiczna. Pomieszczenia zostaną w pełni wyposażone po zakończeniu prac ogólnobudowlanych.

Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szydłowiec, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025 jest odpowiedzią na diagnozowane problemy grupy docelowej jaką są seniorzy. W Klubie Seniora przewidziano miejsce dla 30 uczestników. Gmina Szydłowiec na ten cel przeznaczy 90 000 zł.

info. Urząd Miejski w Szydłowcu