Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 30 września 2014 roku. Informacje, zapisy : numer telefonu 661 279 945, p. Ilona Jaworska, e-mail: sekretariat@sckzamek.pl

Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to program edukacyjno – kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek, adresowany do ludzi, którzy nie pracując już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych.

Uniwersytet działa w Szydłowieckim Centrum od czterech lat. Spotkania Słuchaczy odbywają się w Zamku, średnio 2 razy w miesiącu, w czwartkowe popołudnia. Uczestniczy w nich około 50 osób.

Odpłatność za Semestr zajęć Uniwersytetu dla jednej osoby wynosi 50 zł. W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów organizowanych przez Centrum. Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna. Szczególnym zainteresowaniem Słuchaczy cieszą się wykłady z psychologii, historii, spotkania z podróżnikami. Słuchacze uczestniczą też w zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin. Dotychczas uruchomione zostały fakultety z języka angielskiego, informatyki. Zajęcia fakultatywne są dodatkowo płatne, średnio 10 zł za godzinę zajęć.

W planach działań Uniwersytetu na rok akademicki 2014/2015 oprócz wykładów i fakultetów są: wyjazd do teatru, wycieczka krajoznawcza, ogniska, udział w wernisażach, koncertach i różnego rodzaju działaniach kulturalnych organizowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek. Zajęcia zostaną zainaugurowane 9 października 2014 r.

SU3W1

SU3W wykład Piotra Kutkowskiego 4