26 kwietnia 2018 w sali kominkowej szydłowieckiego zamku odbyło się „Szydłowieckie Forum Oświatowe”. Tematem spotkania był „Reforma oświaty: stan obecny, nadzieje i zagrożenia”. 

Uczestnikami forum byli: nauczyciele odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, doradcy metodyczni, przedstawiciele instytucji współpracujących z oświatą, rodzice i inni.

Czterogodzinny program rozpoczęło uroczyste powitanie i wprowadzenie w tematykę forum.

W pierwszym panelu dyskusyjnym, który prowadziła Kinga Wesołowska rozmawiano o kadrze oświatowej. O jakości i i ilości kadr. Także o tym, czy obecnie mamy nadwyżkę czy braki w kadrze oświatowej.

Drugi panel poprowadziła Emilia Siudak, a rozmawiano w nim o nauce, wychowaniu i opiece. O edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej. O stanie obecnym takiej edukacji i o perspektywach.

W panelu numer trzy rozmawiano o szkole i jej sojusznikach czy o rodzicach. Panel poprowadził Jan Piwowarczyk.

Podczas przerwy kawowej uczestnicy mogli zobaczyć wystawę prac Aliny Czyż, emerytowanej nauczycielki szydłowieckich szkół.

Organizatorami „Szydłowieckiego Forum Oświatowego” byli: Emilia Siudak prezes Oddziału ZNP w Szydłowcu oraz Jan Piwowarczyk przewodniczący Sekcji Emerytów ZNP.

foto: Marek Dziuba