2 października 2017 r. dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Aneta Oborny podpisała umowę na budowę nowej siedziby z  Generalnym Wykonawcą prac budowlanych  – Przedsiębiorstwem Budowlanym PERFECT Sp. z.o.o. z Bilczy, reprezentowanym przez prezesa Zbigniewa Karola Bartela.

Firma wyłoniona została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Projekt realizowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” o całkowitej wartości ponad 8 400 000 zł.

Jest to najważniejsza inwestycja w dziejach muzeum. Jej realizacja pozwoli powiększyć muzealne powierzchnie ekspozycyjne w zamku do ok. 520 m i udostępnić na nich obecnie znajdujące się w magazynach cenne muzealne zasoby, poprawi warunki przechowywania muzealnych zbiorów, poprawi warunki pracy i umożliwi placówce rozwój działalności merytorycznej.   

Nowa siedziba muzeum, o łącznej powierzchni użytkowej blisko 1200 m, kubaturze ok. 5000 m i trzech kondygnacjach (dwie kondygnacje nadziemne oraz jedna częściowo podziemna), powstanie przy ulicy Kąpielowej 8, na działce zlokalizowanej tuż przy zamkowym parku, nieopodal rynku miasta.  Budynek zaprojektowany został przez firmę DETAN z zachowaniem respektu dla kontekstu urbanistycznego. Akcenty i zastosowane na elewacjach materiały (szkło, aluminium, okładzina z piaskowca szydłowieckiego) sprawiają, że jest on nowoczesny w swojej formie, a zarazem ciekawie wkomponowuje się w otoczenie. W połączeniu z istniejącym parkiem tworzy indywidualną estetycznie wizję architektoniczną, uwzględniającą współczesne tendencje w projektowaniu budynków – siedzib muzeów w zakresie formy architektonicznej i łączenia zastosowanych materiałów.

W nowym budynku znajdą się, m.in.: pracownie merytoryczne, pomieszczenia administracyjno-biurowe, sale edukacyjne, sala konferencyjno-edukacyjna, biblioteka/pracownia dokumentacji etnomuzykologicznej i historycznej, magazyny zbiorów, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, archiwum, garaże dla samochodów dostawczych. Budynek zaprojektowano zapewniając dostęp dla osób niepełnosprawnych, m.in. przewidziano w nim łączącą wszystkie kondygnacje windę panoramiczną.

Budowa nowej siedziby muzeum ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju. Obecnie, to jedyne tego typu muzeum w Polsce i według muzykologów działających w latach 70. XX w. w ramach International Folk Music Council pierwsze w świecie samodzielne muzeum poświęcone ludowym instrumentom muzycznym funkcjonuje na niewielkiej przestrzeni szydłowieckiego zamku, łącznie z biurami, magazynami i ekspozycjami zajmując zaledwie ok. 555 m². Zlokalizowana w trzech pomieszczeniach zamku, na niewielkiej powierzchni 180 m² (łącznie z recepcją i sklepem muzealnym) wystawa stała Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję prezentuje zaledwie „ekstrakt”  szydłowieckiej kolekcji instrumentów – największej kolekcji ludowych instrumentów muzycznych w kraju, znanej na całym świecie, m.in. dzięki opracowaniom naukowym znanych muzykologów i  obecności części zbiorów na stronach m.in. www.instrumenty.edu.pl, Musical Instruments Museums Online czy Digital Resources for Musicology. W ciasnych magazynach pozostaje ponad 1500 muzycznych artefaktów oraz cenne zbiory historyczno-artystyczne. Nowa siedziba instytucji pozwoli rozbudować infrastrukturę niezbędną do prowadzenia statutowej działalności Muzeum i umożliwi zwiększenie dostępu do oferty muzealnej. W obecnie zajmowanych przez muzealne biura i magazyny komnatach, zlokalizowanych w najstarszej XV-wiecznej północnej części zamku, dekorowanych unikatowymi, wczesnorenesansowymi polichromiami i polichromowanymi stropami kasetonowymi oraz w XVI-wiecznych komnatach skrzydła wschodniego zamku znajdą się nowe ekspozycje instrumentologiczne, audiowizualne przestrzenie edukacyjne oraz ekspozycje poświęcone historii zamku i jego mecenasom – Szydłowieckim i Radziwiłłom.

Budowa nowej siedziby Muzeum pozwoli także ożywić zmarginalizowaną, zdegradowaną przestrzeń przyzamkową, poprzez nadanie jej nowych funkcji edukacyjnych i naukowych, zwiększy także architektoniczną estetykę miasta.

info: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych