To kolejna współpraca, którą z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach nawiązały szydłowieckie szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego.

Na początku 2022 roku Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK objął szkoły swoim patronatem. Umowa została podpisana z dziekanem dr hab. Dariuszem Banasiem.

Dziś (w maju 2022 roku) podpisana została kolejna umowa tym razem z prof. dr hab. Beatą Wojciechowską dziekanem Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach.

Umowy dotyczą współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem a naszymi szkołami. Nauczyciele oraz uczniowie szkół mogą uczestniczyć min. w wybranych seminariach, konwersatoriach, wykładach i laboratoriach.

W imieniu naszych placówek umowy podpisywali dyrektorzy szkół: Krzysztof Ubysz i Arkadiusz Bogucki.