Dobiegł końca kolejny rok szkolny, szczególny przede wszystkim ze względu na wyzwania, przed jakimi postawiła wszystkich pandemia COVID-19 i konieczność zastosowania edukacji zdalnej. Był to czas wielu zmagań, nowych doświadczeń i odkrywania siebie w nowej rzeczywistości.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza było w tym roku inne – kameralne. Wręczenie świadectw, stypendiów Starosty Szydłowieckiego, nagród i wyróżnień odbyło się w klasach na spotkaniach z Wychowawcami. Dyrektor Szkoły mgr Karol Kopycki pogratulował uczniom wysokich osiągnięć w nauce, sporcie, konkursach oraz podziękował za wytrwałość i zaangażowanie w tak trudnym czasie nauki.

Uczniowie „Sienkiewicza” doskonale poradzili sobie z nowymi wyzwaniami, wielu z nich osiągnęło bardzo wysokie wyniki w nauce. 31. uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem – 28. spośród nich to stypendyści Starosty Szydłowieckiego. Stypendia przyznano za wybitne wyniki w nauce – średnia ocen 5,00 i wyżej oraz za osiągnięcia sportowe.

Stypendyści Starosty Szydłowieckiego – uczniowie klas drugich:

Za wybitne wyniki w nauce:
Jan Śliwa klasa 2AC
Patrycja Rycerska klasa 2AC
Oliwia Erbel klasa 2AC
Jakub Sroka klasa 2AC
Gabriela Osobińska klasa 2AC
Wiktoria Sasal klasa 2AC
Weronika Gawin klasa 2AC
Hubert Redliński klasa 2AC
Dawid Lipiec klasa 2AC
Igor Podlewski klasa 2BD
Jagoda Sasin klasa 2BD
Aleksandra Janowska klasa 2BD
Alicja Kwiecień klasa 2BD
Aleksandra Sudoł klasa 2BD
Klaudia Figarska klasa 2BD
Martyna Ozimek klasa 2BD
Emilia Kamienik klasa 2A
Maja Nowek klasa 2A
Małgorzata Głowacka klasa 2BD
Tymoteusz Dąbrowa klasa 2C
Natalia Stąpór klasa 2C

Za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym:
Patrycja Przygodzka

Stypendyści Starosty Szydłowieckiego – klasy pierwsze:

Anna Białek klasa 1AC
Zuzanna Sroka klasa 1AC
Emilia Herka klasa 1B
Dominik Budniak klasa 1B
Kinga Janowska klasa 1B
Amanda Łabęcka klasa 1D

Uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole:

Jan Śliwa, Małgorzata Głowacka, Igor Podlewski

Kandydatami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów są: Małgorzata Głowacka (5,47) oraz Jan Śliwa (5,80).

Promocję z wyróżnieniem otrzymali również uczniowie:

Adrianna Pietras klasa 2BD
Jakub Pacek klasa 2BD
Urszula Piecha klasa 2BD
Oliwia Stefańska klasa 1B

Uczniowie wyróżnieni za 100% frekwencję:

Dominik Budniak (1B), Patrycja Rycerska (2AC), Kacper Książek (1AC), Anna Białek (1AC), Tymoteusz Dąbrowa (2C), Małgorzata Petrykowska (1AC), Maciej Florczyk (1D), Natalia Stąpór (2C), Gabriela Kamińczak (2C).

Szkoła gratuluje wszystkim uczniom osiągniętych sukcesów, życzy udanych, słonecznych, bezpiecznych i pełnych wrażeń wakacji, a ósmoklasistów zaprasza do podjęcia nauki w murach „Sienkiewicza”.