Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 3 tysiące tabletów z dostępem do Internetu 120 – wybranym szkołom. Wśród szkół, które otrzymały urządzenia znalazła się Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie.

Do szkoły w Pawłowie trafiło 25 tabletów, o wartości ponad 24 tysięcy złotych.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” to jedno z działań rządu mających na celu doposażenie szkół w sprzęt komputerowy.

Jesteśmy dumni, że Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie jest jednym z beneficjentów rządowego projektu „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE”. Taki szkolny pakiet NASK składa się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci Internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021″ – przekazała portalowi „Nasz Szydłowiec” szkoła w Pawłowie.

Głównym kryterium branym pod uwagę było podpisanie przez dyrektora szkoły umowy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną.