Tag: 160 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Uroczystości 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Uroczystości 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Szydłowiec
0
401
22 stycznia 1863r. na stałe zapisał się na kartach naszej ojczyzny. To wtedy rozpoczął się największy zryw narodowowyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. I choć zakończył się klęską narodu polskiego, powstańcza odwaga wpisała się w pamięć na zawsze.