Tag: ewidencja gruntów i budynków

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Chlewiska

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Chlewiska

Powiat
0
388
Na terenie gminy Chlewiska, w części obejmującej obręby: Nadolna, Skłoby, Stefanków i Wola Zagrodnia prowadzona jest przez Starostę Szydłowieckiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków, która ma na celu uzupełnienie istniejącej bazy zgodnie ze stanem faktycznym.