Tag: Krogulcza

Bitwa pod Guzowem, 1607 rok

Bitwa pod Guzowem, 1607 rok

Historia
0
3444
W latach 1606 - 1609 Rzeczpospolita objęta została wojną domową, nazywaną rokoszem sandomierskim lub rokoszem Zebrzydowskiego, który miał swe źródło w konflikcie Jana Zamoyskiego z królem Zygmuntem III.