Tag: Rodzina Anteckich

Historia rodziny Anteckich z Szydłowca

Historia rodziny Anteckich z Szydłowca

Historia, Szydłowiec
0
1928
Najdalsze wspomnienia o mojej rodzinie, przetrwałe w pamięci mojego ojca i jego sióstr, dotyczą urodzonego w 1748 r. i zamieszkałego w Krotoszynie (woj. poznańskie) Marcelego Anteckiego, który był sędzią. Podobno podczas zaboru pruskiego utracił swój majątek.