Wszyscy nasi czytelnicy znają temat. Z dniem 1 sierpnia karetka specjalistyczna w Szydłowcu została przekształcona w karetkę podstawową, czyli taką w której na pokładzie nie ma lekarza.

Tematem media lokalne zainteresował Zbigniew Gonciarz, lekarz, kierownik szydłowieckiej stacji pogotowia i ratownicy medyczni. Rozpętała się „burza”, temat był żywo komentowany przez opinię publiczną w internecie i w bezpośrednich rozmowach. Problem w tamtym czasie polegał na tym, że jedyne informacje które media otrzymywały wówczas płynęły od wyżej wymienionych, a na oficjalne stanowiska Zarządu Powiatu czy dyrektora SPZZOZ w Szydłowcu musieliśmy poczekać.

Aby nie zanudzać tym co już było TUTAJ artykuł numer 1, a TUTAJ oficjalne stanowisko Zarządu Powiatu do sprawy.

Jak się okazało zapytanie o kwestię przekształcenia karetki „S” w karetkę „P” w formie interpelacji skierował do dyrektora Andrzeja Piotrowskiego, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, który odpowiedź na zapytanie opublikował w mediach społecznościowych. Oto odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że nigdy nie składałem wniosku do Wojewody Mazowieckiego w sprawie przekwalifikowania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Szydłowcu na podstawowy.

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, to wojewoda na podstawie danych za rok poprzedni dokonuje aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu PRM.

System ratownictwa medycznego podlega comiesięcznemu raportowaniu i najprawdopodobniej, z tych statystyk wynikała decyzja o przekwalifikowaniu zespołu S stacjonującego w Szydłowcu na P.

Odnosząc się do bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnego społeczeństwa, nie uważam, że jest ono zagrożone ponieważ kadra, która celowo jest kształcona dla przedszpitalnego ratownictwa medycznego, czyli ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu, równie skutecznie wykonują medyczne czynności ratunkowe, które polegają na zabezpieczeniu pacjenta znajdującego się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i bezpiecznego przetransportowania go do najbliższego szpitala.

Medialne informacje, deprecjonujące role ratowników medycznych i pielęgniarek systemu, są niezmiernie krzywdzące dla pełnych oddania, zaangażowania i kompetentnych pracowników, którzy każdego dnia służą lokalnej społeczności i jak wynika z ogólnodostępnych analiz, ich praca jest jedynie o 2% mniej skuteczna niż lekarza.

Takiej odpowiedzi udzielił dyrektor Andrzej Piotrowski przewodniczącemu Markowi Koniarczykowi, kilka dni temu.

Dziś 19 sierpnia na stronie internetowej Powiatu Szydłowieckiego pojawiła się kolejna informacja przygotowana przez Zarząd Powiatu na którego czele stoi starosta szydłowiecki, na temat przekształcenia karetki „S” w karetkę „P”.

Poniżej prezentujemy pełną treść dzisiejszego komunikatu.

W związku z licznymi enuncjacjami medialnymi i zapytaniami w sprawie działania Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zarząd Powiatu informuje: System Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Mazowieckiego działa na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę i zatwierdzanego przez  Ministra ZdrowiaZarząd Powiatu oraz żaden z  członków Zarządu nie wnioskowali o likwidację lub przekwalifikowanie Zespołów Specjalistycznych  Ratownictwa Medycznego.

Sporządzany przez Wojewodę projekt aktualizacji działania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Mazowieckiego obejmował m.in. przekwalifikowanie ośmiu specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) na podstawowe, w tym trzech w rejonie operacyjnym 14-03 Radom w miejscowościach: Nowe Miasto nad Pilicą, Żyrardów, Szydłowiec.

Jak wynika z uzasadnienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  „zmiany podyktowane są potrzebami w zakresie zwiększenia potencjału Zespołów Ratownictwa Medycznego w rejonie operacyjnym 14-03 Radom. Obecna liczba zespołów staje się nie wystarczająca dla zapewnienia ustawowych parametrów czasu dotarcia  Zespołów Ratownictwa Medycznego  na miejsce zdarzeń określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  Ponadto odnotowywane są coraz większe problemy z zapewnieniem obsady lekarskiej w zespołach specjalistycznych, gdzie w efekcie na Dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego nakładane są przez NFZ kary finansowe z uwagi na niezapewnienie realizacji umowy. Jedynie zwiększenie liczby  zespołów pozwoli na poprawę czasów dotarcia Zespołów Ratownictwa Medycznego do miejsca zdarzenia”.

Stanowisko Wojewody podzielił Dyrektor SPZZOZ w Szydłowcu uznając, że „…przekształcenie Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w podstawowy nie wpłynie negatywnie na zabezpieczenie medyczne mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego i obniżenie dostępności oraz jakości świadczeń medycznych w naszym rejonie”. Zadeklarował jednocześnie podjęcie działań w zakresie utworzenia dodatkowej jednostki  ratownictwa medycznego.

Na podstawie przedstawionych powyżej argumentów Starosta nie wniósł uwag do aktualizacji planu działania Systemu Ratownictwa Medycznego w wersji sporządzonej przez Wojewodę, wnioskując o utworzenie dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego  w Orońsku.

Zarząd Powiatu w Szydłowcu uznaje za zasadne dążenie Wojewody do zwiększenia liczby podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego w celu zapewnienia  ustawowych parametrów czasu dojazdu do miejsca zdarzenia.  Powyższe działania i opinie Zarząd aprobuje i uznaje  potrzebę utworzenia dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Orońsku.

Czy temat przekształcenia karetki w Szydłowcu to temat zamknięty? Nam wydaje się, że jeszcze nie. Skądinąd wiemy, że są ludzie, którzy nadal chcą i będą próbować przywrócić karetkę „S” w Szydłowcu. Tylko co na to dyrektor Piotrowski i Zarząd Powiatu? Ludzie, którzy chcą przywrócenia karetki „S” liczą na wsparcie wyżej wymienionych w tej sprawie. Z pewnością do sprawy będziemy wracali, jeżeli będzie miała swój dalszy ciąg.