Sezon grzewczy trwa już kilka tygodni. W wielu ogrzewanych domach i mieszkaniach wzrasta ryzyko zatrucia tzw. „cichym zabójcą” czyli tlenkiem węgla.

Zagrożenie zatrucia czadem wzrasta szczególnie w domach w których urządzenia oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub nieprawidłowo użytkowane. Należy sprawdzić czy wykorzystywane przez nas kominki, piece czy też inne źródła ciepła są sprawne i właściwie podłączone do instalacji kominowych.

Wszelkie usterki w urządzeniach grzewczych mogą nas narazić na zatrucie niebezpiecznym tlenkiem węgla nazywanego również „cichym zabójcą” ze względu na brak możliwości wyczucia go poprzez zapach czy smak. W zależności od jego stężenia może powodować zawroty i ból głowy, utratę przytomności, a w najgorszym wypadku śmierć. Powstaje on w momencie spalania węgla, drewna, gazu i innych paliw w sytuacji gdy w piecu nie ma wystarczającej ilości tlenu potrzebnego do spalania.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

  • przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić
  • użytkować tylko sprawne technicznie urządzenia, w których proces spalania odbywa się zgodnie z instrukcją producenta
  • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu
  • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych
  • w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą negatywnie wpłynąć na wentylację
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki
  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien

Jeśli dojdzie do zatrucia tlenkiem warto wiedzieć w jaki sposób można zacząć je podejrzewać. U osoby zatrutej pojawiają się objawy takie jak np. bóle głowy, zawroty głowy czy uczucie odurzenia. Po dłuższym spędzeniu czasu w zaczadzonym pomieszczeniu dochodzi do zatrucia, utraty przytomności lub do utraty życia.

Pamiętaj o niebezpieczeństwie jakie niesie ze sobą tlenek węgla i odpowiednio zabezpiecz swój dom lub mieszkanie.