Zgłoszone do konkursu prace oceniła niezależna komisja powołana przez organizatorów w składzie: Agnieszka Chalastra przewodnicząca, Katarzyna Szeloch – Sułecka, Małgorzata Piwowarczyk oraz Dorota Sikorska przyznając 7 nagród oraz 8 wyróżnień.

Uczestnicy konkursu reprezentują różne grupy wiekowe i różne zawody, różny poziom wykształcenia. Najstarsi mają powyżej 80 lat, najmłodsi kilkanaście. Są wśród nich ludzie z wykształceniem podstawowym, średnim i wyższym; pracownicy fizyczni, rzemieślnicy, urzędnicy, nauczyciele, uczniowie. Wspomnienia nadesłane na konkurs, nawet te, które napłynęły już po terminie przyjmowania prac, mają wartość dokumentu. Ukazują Szydłowiec na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Tworzą barwny, interesujący obraz miasta i jego mieszkańców. Dołączone do tekstu zdjęcia dokumentują opisywane wydarzenia Wspomnienia mieszkańców Szydłowca to niezwykła kronika miasta i okolic, historia, która ma nie tylko wartość poznawczą, ale również kształcącą. Już w starożytności uważano, że historia jest nauczycielką życia. Tego samego zdania był Karol Modzelewski, który napisał, że: „Każdy sposób myślenia o przeszłości wiąże się z jakimś sposobem wartościowania i rozumienia współczesnego świata”. Bezcenna jest wiedza o dawnym Szydłowcu, o historii miasta, wiedza o tych, którzy tu niegdyś żyli, pracowali, walczyli i budowali przyszłość dla dzieci, wnuków – jednym słowem dla przyszłych pokoleń. Osiągnięcia i sukcesy mogą się stać wzorem postępowania, a popełniane przez nich błędy stanowić przestrogę dla współczesnych pokoleń.

31 stycznia br. o godz. 17.00 Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca zapraszają do Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego spotkanie podsumowujące Konkurs Literacki „TO NASZE ŻYCIE…” w trakcie którego zostaną ogłoszone wyniki.