W ostatnim czasie w Internecie pojawiły się głosy zaniepokojenia mieszkańców gminy Jastrząb w sprawie planowanej budowy składowiska odpadów niebezpiecznych w Gąsawach Plebańskich.

Niedawno do wyżej wymienionej sprawy ukazało się powiadomienie burmistrza Jastrzębia, Andrzeja Brachy, którym zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska odpadów niebezpiecznych i odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Gąsawy Plebańskie na działce ew. 337, gmina Jastrząb.

Mieszkańcy miejscowości Gąsawy Plebańskie w Internecie opublikowali apel, który udostępniamy poniżej czytelnikom portalu:

Z głębokim zaniepokojeniem zwracam się do Was w sprawie planowanej budowy składowiska odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza tych zawierających azbest, w malowniczej miejscowości Gąsawy Plebańskie. Chciałbym podkreślić, że nie jest to tylko kwestia naszego dzisiejszego komfortu, ale także troski o przyszłość naszych dzieci.
Decyzja o umiejscowieniu składowiska w naszym sąsiedztwie może prowadzić do poważnych negatywnych skutków dla zdrowia społeczności lokalnej. Bezpieczeństwo naszych najmłodszych jest tu kluczowe. Pomyślcie o naszych dzieciach, które bawią się na placach zabaw czy uczestniczą w lekcjach w pobliskich szkołach. Czy chcemy narażać je na potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z obecności składowiska odpadów niebezpiecznych?
Życie w sąsiedztwie takiego składowiska może wpływać nie tylko na nasze zdrowie, ale również na wartość naszych nieruchomości. Nikt nie chce mieszkać w okolicy, gdzie obawy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem stają się codzienną rzeczywistością.
Dodatkowo, azbest, który ma być przechowywany na tym terenie, stanowi szczególne zagrożenie dla zdrowia. Ekspozycja na azbest może prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego i nowotworów. Czy zgodzimy się na ryzyko związanego z obecnością azbestu w naszym najbliższym otoczeniu?
Również coraz większa ilość nielegalnych wysypisk śmieci w naszych lasach, starych kopalniach i miejscowościach wchodzących w skład gminy staje się narastającym problemem. To nie tylko kwestia estetyki czy ekologii, ale także bezpieczeństwa naszej przestrzeni życiowej.
Nielegalne składowiska odpadów są miejscem dla szkodliwych substancji, które mogą zatruwać glebę, wodę i powietrze, wpływając negatywnie na nasze zdrowie i środowisko.
Warto zastanowić się, jakie konsekwencje dla naszej gminy niesie za sobą brak skutecznych działań w kwestii zarządzania odpadami. Bez właściwego nadzoru i kontroli możemy stać się miejscem, gdzie nielegalne składowiska rozprzestrzeniają się szybciej niż zdążymy zareagować.
Dlatego apeluję do Waszej solidarności nie tylko w kontekście protestu przeciwko planowanej budowie składowiska w Gąsawach Plebańskich, ale również w walce z nielegalnymi wysypiskami w całej naszej gminie. Razem możemy stworzyć środowisko, w którym dbamy o czystość, bezpieczeństwo i zdrowie naszej wspólnoty.
Dołączcie do nas w proteście i działajmy razem, aby chronić naszą gminę przed skutkami nielegalnych składowisk śmieci!”

Burmistrz Jastrzębia zareagował, odnosząc się do sprawy w tekście opublikowanym na swoim profilu Facebook:

Szanowni Państwo,
Chciałbym podzielić się z Państwem aktualnym stanem sprawy dotyczącej planowanej budowy składowiska materiałów niebezpiecznych w Gąsawach Plebańskich. Od momentu objęcia przeze mnie urzędu Wójta w 2014 roku, staram się aktywnie zarządzać tym tematem, podejmując działania mające na celu ochronę interesów naszej społeczności.
Jak Państwo pamiętają, sprawa składowiska trwa od 2011 roku, a firma planująca inwestycję wycofała się z projektu po wielu latach batalii prawnych i społecznych. W grudniu 2018 roku sprawa została wygrana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Również niedawno musieliśmy przeciwstawić się planom budowy dużych ilości kurników w tej samej lokalizacji, co również zostało udaremnione uchwałą Rady Gminy z dnia 28 lutego 2022r.
W 2023 roku kolejna firma rozpoczęła procedury w tej lokalizacji. W tej sprawie zorganizowałem zebranie z mieszkańcami Gąsaw Rządowych i Plebańskich. Lokalizacja składowiska jest nad zbiornikiem podziemnym, który jest prawem chroniony.
Obecnie, na etapie postępowania administracyjnego, nie mogę ujawnić szczegółów omawianej sprawy. Jednakże, chciałbym zapewnić Państwa, że wszystkie działania będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z myślą o bezpieczeństwie i dobru naszych mieszkańców.
Pragnę również zauważyć, że obserwuję wzrost ataków ze strony lokalnej opozycji oraz osób, które próbują szerzyć nieprawdziwe informacje i podważać nasze działania. Wzywam naszą społeczność do zachowania spokoju, racjonalnego myślenia oraz do nieulegania manipulacyjnej narracji.
Jestem przekonany, że działając razem jako wspólnota, będziemy w stanie skutecznie chronić nasze interesy i środowisko.
Andrzej Bracha”

Sprawę komutują osoby publiczne.

Poniżej komentarz radnego Rady Miejskiej w Jastrzębiu Wojciecha Warso

radnego Rady Powiatu w Szydłowcu Remigiusza Basiaka

i działaczki społecznej Natalii Kalugi