Na przełomie września i października uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Szydłowcu uczestniczyli  w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku „POLANICA” w Chrustach.

Turnus został zorganizowany dzięki wsparciu Szkoły, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu oraz dofinansowaniu z PEFRON-u.  

Uczniowie wraz z opiekunami, w czasie pobytu uczestniczyli w licznych zabiegach rehabilitacyjnych korzystali z pomocy specjalistów  i psychoterapeutów pracujących w ośrodku. Brali udział w zajęciach na basenie,
w arteterapii i w hipoterapii. Wieczorami uczniowie i opiekunowie mieli zapewnioną część rozrywkową, uczestnicząc w dyskotekach, karaoke oraz  w zajęciach z animatorami. Oprócz stałych zajęć na terenie ośrodka uczestniczyli  w wycieczkach do Oceanarium, Parku Miniatur oraz  w spacerach po okolicznych terenach. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i nie mogą doczekać się kolejnego takiego wyjazdu.

Korzystający z wyjazdu serdecznie dziękują Dyrekcji Szkoły p. Danucie Gnat, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Marii Michalskiej za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz p. Izabeli Guzik za przygotowanie i sprawny przebieg turnusu. Podziękowania kierują również do pracowników Ośrodka za opiekę i pełen profesjonalizm w czasie prowadzonych zajęć.

Info: Dorota Suligowska