W dniach 17-21 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, w ramach zajęć wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzono cykl spotkań z uczniami klas 0-IV i V-VIII pod hasłem „Tydzień Supermocy”.

Celem zajęć było określenie mocnych stron uczniów, ich pasji, zainteresowań. Kreowania własnej osoby i wizerunku, budowanie poczucia sprawczości, pewności siebie, autoprezentacji.

Uczniowie wykonali wspólne prace plastyczne, które zostały zaprezentowane społeczności szkolnej. Na schodach budynku szkoły pojawiły się hasła motywujące uczniów.

Zajęcia poprowadziły pedagog specjalny Dorota Suligowska i terapeuta szkolny Laurencja Piasecka.