Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko wraz z Polską Akademią Nauk, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Stowarzyszeniem LGD „Razem na piaskowcu” zaprasza do udziału w konferencji popularno-naukowej pod hasłem „Orońska Czekolada”.

Przedmiotem konferencji będzie prezentacja współczesnych odkryć archeologicznych, związanych z występowaniem krzemienia czekoladowego na terenie gminy. Pas złóż krzemienia czekoladowego rozciąga się na długości ok. 90 km – od Chronowa Kolonii Górnej, poprzez Orońsko, Tomaszów, Wierzbicę, Polany, Iłżę po dolinę Wisły w rejonie Zawichostu. W tych właśnie punktach Stefan Krukowski jako pierwszy zlokalizował pozostałości pradziejowych punktów eksploatacji krzemienia. Natomiast badania na terenie gminy Orońsko prowadzone od roku 2016 przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN pod kierownictwem mgr Katarzyny Kerneder-Gubały, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Wydobywanie i przetwórstwo krzemienia czekoladowego w paleolicie i mezolicie w północno-zachodniej strefie jego złóż w oparciu o wyniki nieinwazyjnych i sondażowych badań archeologicznych i geofizycznych”, potwierdziły występowanie na terenie gminy Orońsko najstarszych szybów wydobywczych krzemienia czekoladowego. Datowane są one na najstarszy okres dziejów człowieka – paleolit – schyłkową część, tj. ponad 12 000 lat temu.

Konferencja odbędzie się w dniu 7 października 2017 roku w godzinach od 11.00 do 18.00 i stanowi spotkanie integracyjne wielu środowisk, mających chęć poznania dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Orońska. W ramach konferencji przewidziane są prelekcje archeologów, przekazane w bardzo poglądowy sposób, zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców, stoiska edukacyjne dla dzieci i młodzieży, degustacje potraw regionalnych, quiz z nagrodami, a także koncert zespołu „Laboratorium Pieśni” z Trójmiasta. Grupa śpiewa tradycyjnie w wielogłosie pieśni: ukraińskie, bałkańskie, polskie, białoruskie, a także gruzińskie, skandynawskie i wiele innych. Pieśni świata wykonują zarówno a capella, jak i przy akompaniamencie bębnów szamańskich i innych etnicznych instrumentów (m.in. shruti box, dzwonków, przeszkadzajek, fletu, kalimby, mis, gongu), wnosząc w pieśni tradycyjne nową przestrzeń improwizacji głosowych, inspirowanych dźwiękami natury. Występ zespołu stanowi główną atrakcję artystyczną konferencji.

Organizatorzy przygotowali również dla uczestników konferencji folder informacyjny oraz atrakcyjne upominki. Konferencja wraz z imprezami towarzyszącymi odbędzie się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego, kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.