Uroczystości rozpoczęto apelem poległych 7 września, na cmentarzu parafialnym w Szydłowcu. Apel przy udziale Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Orkiestry Reprezentacyjnej SG przygotowany został przez Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu. Żołnierzy Września 1939 uczczono salwą honorową i polecano także Bogu w modlitwie, którą poprowadzili ks. dziekan A. Radzimirski i ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Pomnik ku czci żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza został odsłonięty następnego dnia, 8 września na placu apelowym przy Zespole Szkół im.KOP w Szydłowcu, przy udziale m.in. gen. bryg. SG Jacka Bajgera, Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

„Dokładnie rok temu Pani Maria Rubas przekazała na moje ręce ziemię z pól bitewnych i mogił żołnierzy KOP” powiedział Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki nawiązując do historii pomysłu upamiętnienia żołnierzy właśnie poprzez pomnik. Pomnik zaprojektowany przez szydłowieckiego artystę Jarosława Pajka, a ufundowany przez Powiat Szydłowiecki stanął na placu Zespołu Szkół im.KOP. „Myślę, że wybór tego miejsca jest najwłaściwszy” – powiedział Starosta. – „szkoła realizuje program kształcenia przyszłych pograniczników”.

W podstawie pomnika umieszczona została ziemia z pól bitewnych i mogił z Cmentarza Wojennego w Szydłowcu, Góry Strękowej, Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, w Miednoje, w Tynne, w Zadnieszówce, w Bykowni na Ukrainie, w Wilnie, w Ołtarzewie, w Osowie, Pilaszkowie, Kampinosie, Wawrzyszewie, Warszawie, Brańszczyku, Giby, z Cmentarza Wojennego w Laskach, Wytycznie, w Berżnikach, Charkowie, Nowogrodzie, Kocku, Karczewie, Węgierskiej Górce, w Wójcinie i Trzcinicy.

Po odsłonięciu pomnika przez Włodzimierza Górlickiego – Starostę Szydłowieckiego, Marka Sokołowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu oraz Marię Rubas – Wiceprezesa Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, ks. dziekan A. Radzimirski i dziekan SG ks. prałat płk Zbigniew Kępa poświęcili pomnik.

Jednym z najważniejszych wydarzeń było też wręczenie przez przedstawicieli Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych „Honorowego Znaku”. Dużą Honorową Odznaką Korpusu Ochrony Pogranicza zostało wyróżnione Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, którą odebrał Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, a srebrnymi odznakami zostali odznaczeni ks. ppłk SG Ryszard Preuss oraz ks. płk Zbigniew Kępa. Honorowe Odznaki zostały wręczone „za popularyzowanie wiedzy historycznej o bohaterskich walkach żołnierzy KOP-u w obronie Rzeczypospolitej Polskiej w 1939 roku oraz wkład w upamiętnianie miejsc Ich walk i pochówku”.

Po przemowach oraz uroczystym ślubowaniu klas pierwszych, uczestnicy obchodów mieli okazję obejrzeć montaż słowno muzyczny „Dokąd zmierzasz człowieku” w wykonaniu uczniów.

Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna SG poprowadziły poczty sztandarowe oraz delegacje: Straży Granicznej, władz samorządowych, partii politycznych, szkół, zakładów pracy spod budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu do Kościoła p.w. św. Zygmunta na Mszę świętą w intencji Ojczyzny i Poległych.

Mszy św. Przewodniczył i wygłosił kazanie ks. płk Zbigniew Kępa.. On też przeczytał list od Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka „…wraz z Państwem składam hołd żołnierzom, którzy 75 lat temu stoczyli ciężki bój pod Barakiem. Mieli w sobie siłę, odwagę i determinację, aby walczyć o wolną Polskę… Bitwa pod Barakiem stała się symbolem żołnierskiej odwagi, wierności przysiędze, ofiarności i poświęcenia.”– czytamy m.in. w liście. Bp Józef Guzdek podziękował też organizatorom obchodów i całej lokalnej społeczności „za pielęgnowanie patriotycznej spuścizny oraz dbanie o miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy”.

Po mszy, delegacje i goście udali się na miejsce bitwy – leśny parking w miejscowości Barak, gdzie przyszedł czas na kolejne odznaczenia i podziękowania. Medale „za zasługi dla Związku Kombatantów RP Byłych Więźniów Politycznych” z rąk przedstawicieli Zarządu Koła w Szydłowcu otrzymali przedstawiciele Urzędu Miasta w Szydłowcu: Krzysztof Ziółkowski, Dorota Kubiś oraz Justyna Jezierska, a także Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski, który w imieniu wyróżnionych podziękował za wyróżnienie. Przewodniczący w swoim przemówieniu przywołał też sylwetkę ppłk a później w Armii Krajowej generała brygady Przemysława Nakonecznikoffa, który we wrześniu 1939 dowodził 163 pułkiem piechoty rez. 36 Dywizji Piechoty rez., zmobilizowanym z batalionów KOP „Borszczów” i „Czortków” Brygady „Podole”. Od 8 IX przejął obowiązki dowódcy 36 DP rez. Dowodził kontratakiem 163 i 165 pp rez. na przedpolach Szydłowca w Bitwie pod Barakiem. „Nasi przelewali krew, ale też Ci, którzy na nas napadli stracili tu swoje życie” – dodał na koniec przemówienia Przewodniczący przywołując pamięć o poległych Polakach, ale też niemieckich żołnierzach.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem oddając w ten sposób cześć poległym. Wartę honorową zaciągnęli funkcjonariusze Straży Granicznej.

Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. Dyw. SG Dominika Tracza, a organizatorami byli: Powiat Szydłowiecki, Miasto i Gmina Szydłowiec, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek.

 {phocagallery view=category|categoryid=292|limitstart=0|limitcount=20|imageordering=5}

fot. Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe

tekst: szydlowiecpowiat.pl