W dniu 16 września przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie „Aspekty prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej (PES*) działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”. Prowadząca: p. Justyna Bartosiewicz w godz. 9:00-16:00.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące kwestie:

 • Obwarowania prawne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej.
 • Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
 • Statut Podmiotów Ekonomii Społecznej a działalność statutowa i gospodarcza.
 • Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w III sektorze.
 • Opodatkowanie organizacji pozarządowych w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
 • Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem celów statutowych i sposobów ich realizacji przez organizacje pozarządowe.
 • Obowiązki w zakresie rachunkowości w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Grotkowską telefonicznie 887 092 996 lub mailowo k.grotkowska@kres.org do dnia 12.09.2014 r.

UWAGA! Obowiązują zapisy! Ze względu na komfort uczestników limit miejsc wynosi 20. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem przewidujemy powtórzenie tematu w ciągu miesiąca.

Więcej o projekcie na stronie internetowej: www.radom.iwes.pl

Zapraszamy na stały nabór organizacji i instytucji sektora ekonomii społecznej* na bezpłatne:

 • szkolenia: można zgłosić potrzebę tematu,
 • doradztwo: jeśli potrzeba specjalistycznych konsultacji;
 • usługi prawne, księgowe i marketingowe

*Z naszej pomocy mogą skorzystać m.in.:

 • fundacje;
 • stowarzyszenia;
 • spółdzielnie pracy;
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • Centra Integracji Społecznej;
 • Kluby Integracji Społecznej;
 • Zakłady Aktywności Zawodowej;
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej, które mają siedzibę w Radomiu lub w jednym z okolicznych powiatów: białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim lub zwoleńskim.

fot. bukaciarnia.pl