Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce, uczniowie szkół podstawowych musieli wykazać się średnią ocen co najmniej 5,4 i wzorowym zachowaniem, a gimnazjaliści – średnią co najmniej 5,2 i także wzorowym zachowaniem. Do otrzymania stypendium za wyniki w sporcie uprawnia zajęcie punktowanego miejsca w dowolnej dyscyplinie sportu, w zawodach o charakterze co najmniej ponad gminnym.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Uczniowie z PSP nr 2: Katarzyna Szlufik. Wiktoria Walasik, Aleksandra Skórkiewicz, Natalia Stąpór, Maksymilian Martyka, Dawid Kaleta, Julia Czajkowska, Wiktoria Adamiec, Tymoteusz Dąbrowa, Aleksandra Głuch.

Uczniowie z PG nr 1 w Szydłowcu: Aleksandra Piętak , Kornelia Piasecka i Maja Gawęda.

Dyplomy gratulacyjne dla stypendystów wręczane były na ręce wyróżnionych i ich rodziców. W uroczystości wręczenia stypendiów udział wzięła dyrektor szkoły Pani Ewa Świercz.

stypendiaburmistrzajp1