W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów z terenu powiatu szydłowieckiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Starosta Szydłowiecki, Włodzimierz Górlicki; Wicestarosta Szydłowiecki, Roman Woźniak oraz Karol Kopycki, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Turniej został podzielony na dwa etapy: szkolny i powiatowy. Szkolne eliminacje przeprowadzono w szkołach we wcześniejszym terminie. Spotkanie rozpoczęła Joanna Strzelecka, Kierownik (w zastępstwie) Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu, która przywitała przybyłych gości i przedstawiła program spotkania. Na wstępie podkreśliła ogromne znaczenie znajomości historii Małej Ojczyzny. Zaznaczyła, że bardzo ważnym elementem w edukacji szkolnej, jest systematyczne rozpowszechnianie i popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat Powiatu Szydłowieckiego. Służy temu, niewątpliwie, organizowany corocznie Turniej Wiedzy o Powiecie Szydłowieckim. Następnie referat wygłosiła Zofia Radwańska, asystent muzealny w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Prelekcja dotyczyła artystów związanych z Ziemią Szydłowiecką – Władysława Aleksandra Maleckiego i Józefa Brandta.

Kolejnym elementem programu były eliminacje powiatowe. W skład Powiatowej Komisji Konkursowej weszli:

Kamil Szpunar – doktorant historii, regionalista, pracownik Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – przewodniczący komisji,

Agnieszka Karpeta – nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu,

Monika Pawłowska-Szymkiewicz – kierownik Regionalnego Centrum Biblioteczno- Multimedialnego w Szydłowcu,

Agnieszka Niziołek – inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Uczniowie gimnazjów przez około godzinę zmagali się z testem dotyczącym wiedzy o Powiecie Szydłowieckim. W wolnym czasie, gdy komisja konkursowa zajęta była sprawdzaniem prac, gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Szkolny Club Cooltura, uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, pod czujnym okiem Marty Łabęckiej, nauczycielki tej szkoły. Ostatnim etapem spotkania było nagrodzenie laureatów. Nagrody wręczyli: Starosta Szydłowiecki, Włodzimierz Górlicki i Wicestarosta Szydłowiecki, Roman Woźniak.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Milena Maślak z Publicznego Gimnazjum w Orońsku,

II miejsce: Hubert Kubicki z Publicznego Gimnazjum w Orońsku,

III miejsce: Dawid Szcześniak z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu.

W kategorii „Najlepszy wynik w gminie” laureatami zostali:

1. Dawid Szcześniak, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu – gmina Szydłowiec,

2. Milena Maślak, uczennica Publicznego Gimnazjum w Orońsku – gmina Orońsko,

3. Weronika Woźniak, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach – gmina Chlewiska,

4. Piotr Lendzion, uczeń Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu – gmina Jastrząb.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu zamierza systematycznie promować historię, oświatę, kulturę i tradycję lokalną oraz zachęcać młodych ludzi do pogłębiania bogatej wiedzy dotyczącej Powiatu Szydłowieckiego.

Tekst: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

FOTOGRAFIE: Wydział PR – Powiat Szydłowiecki/ Więcej zdjęć na stronie szydlowiecpowiat.pl